Acum cele mai mari probleme de mediu sunt rezultate alea propriilor noastre actiuni si alegeri, decat din poluarea produsa de catre marile afaceri. ~ Jesse Ventura

Calitatea aerului


Modelare transportului si dispersiei de poluanţi în atmosferă

WESTAGEM dispune de o echipă de experţi cu o vastă experienţă în modelare transportului şi dispersiei poluanţilor în atmosferă, care sunt capabili de a evalua impactul poluanţilor proveniţi de la diferite tipuri de surse de emisie.

Experţii WESTAGEM utilizează o gamă largă de modele de transport şi dispersie recomandate, la nivel naţional sau internaţional:


Experienţa echipei WESTAGEM implică o expertiză şi o analiză foarte atentă în selectarea corespunzătoare, în funcţie de cerinţele fiecărui proiect, a modelului de transport şi dispersie adecvat.

Condiţiile topografice de teren, disponibilitatea, acurateţea şi rafinamentul datelor de intrare necesare (inventarele de emisii şi date meteorologice) sunt aspecte întotdeauna luate în considerare, la alegerea modelului de transport şi dispersie adecvat.

Aceste abordări derivă din capacităţile de cercetare ale echipei WESTAGEM, care a fost, de asemenea, implicată în studii de evaluări şi de inter-comparaţie ale modelelor de dispersie, care au indicat perfomanenţele modelelor în diferite condiţii şi scenarii.


Calitatea aerului şi analiza impactului

Evaluarea calităţii aerului şi analiza impactului combină în principal cele două abordări: monitorizarea calităţii aerului şi modelarea transportului şi dispersiei poluanţilor emişi în atmosferă.

Modelarea reprezintă cel mai puternic instrument de evaluare a calităţii aerului şi de analiză a impactului, prin care se obţin rezultate complete şi sofisticate cu costuri scăzute.

Expertiza WESTAGEM include studii de evaluare a impactului pentru o varietate mare de sectoare industriale (miniere, chimice sau petrochimice, farmaceutice, mari instalaţii de ardere, ciment, industria metalurgica feroasă şi neferoasă, etc.)


Managementul calităţii aerului, programe

Realizarea de programe de gestionare a calităţii aerului implică, într-o primă etapă, o evaluare complexă si completă a calităţii aerului în zonele de interes, prin realizarea unor inventare complexe cu un grad mare de rafinament, prin modelarea calităţii aerului şi prin analiza datelor de monitorizare a calităţii aerului existente. Ulterior, pe baza evaluării situaţiei actuale, se elaborează mai multe scenarii care au ca scop identificarea de măsuri în vederea reducerii poluării şi a îmbunătăţirii calităţii aerului.

Experţii WESTAGEM au fost implicaţi în proiectul PHARE: Dezvoltarea unui program de management al calităţii aerului pentru Regiunea Română de-a lungul frontierei bulgare, pe Dunărea de Jos (PHARE CBC 2003, EuropeAid / 119604/D/SV/RO). În cadrul acestui proiect s-au realizat primele programe de gestionare a calităţii aerului la nivel local din Romania.